http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  17-08-2016 | 07:20
data ostatniej modyfikacji:  05-03-2020 | 09:56

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 08.11.2016
więcej »»»
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r. 21.02.2017
więcej »»»
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017 14.03.2017
więcej »»»
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 29.03.2017
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzecze” – część I „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część II „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część III 20.06.2017
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część I „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część II 14.07.2017
więcej »»»
OFERTY DODATKOWE, KOREKTA: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 07.11.2017
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie”. 05.01.2018
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” II 23.01.2018
więcej »»»
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 25.01.2018
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” III 26.02.2018
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” IV 19.03.2018
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” V 16.04.2018
więcej »»»
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze, gmina Podegrodzie 21.01.2019
więcej »»»
Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu 05.03.2019
więcej »»»
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 15.03.2019
więcej »»»
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” II 11.04.2019
więcej »»»
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” III 10.05.2019
więcej »»»
Transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Podrzeczu 10.07.2019
więcej »»»
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła – Polska Wieś Dolna w systemie zaprojektuj - wybuduj 08.01.2020
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska