http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro 
Przetargi
 
data publikacji:  16-01-2014 | 10:17
data ostatniej modyfikacji:  27-07-2016 | 15:01

Dostawa lamp UV służących do ciągłej dezynfekcji wody promieniami UV 27.07.2016
więcej »»»
Remont drogi gminnej Koło Knurowskiego w miejscowości Podrzecze – etap II 07.10.2014
więcej »»»
Remont drogi gminnej Strzyganiec Chochorowice w miejscowości Brzezna 03.10.2014
więcej »»»
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska