http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  16-01-2014 | 10:16
data ostatniej modyfikacji:  02-04-2020 | 11:32

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze - cz. I - w systemie zaprojektuj - wybuduj” cz. I „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna - cz. I - w systemie zaprojektuj - wybuduj” cz. II” 02.04.2020
więcej »»»
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła – Polska Wieś Dolna w systemie zaprojektuj - wybuduj” 30.01.2020
więcej »»»
„Transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Podrzeczu” 16.07.2019
więcej »»»
Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu - dot. części nr II 19.03.2019
więcej »»»
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze, gmina Podegrodzie” 01.03.2019
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” V 04.06.2018
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” III 28.03.2018
więcej »»»
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 28.02.2018
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część I „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część II 09.08.2017
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzecze” – część I „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część II „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część III 12.07.2017
więcej »»»
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 25.04.2017
więcej »»»
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017 10.04.2017
więcej »»»
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r. 23.03.2017
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 22.11.2016
więcej »»»
Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla; Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi 10.06.2016
więcej »»»
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu GminyPodegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnychusytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2016 02.06.2016
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu GminyPodegrodzie w latach 2016-2018 12.05.2016
więcej »»»
Dostawa prefabrykatów betonowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2016 r. 04.05.2016
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2015 - zamówienie uzupełniające III 12.04.2016
więcej »»»
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2016 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 07.03.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska