http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o wyborze ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  16-01-2014 | 10:15
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 14:34

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze - cz. I - w systemie zaprojektuj - wybuduj” cz. I „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna - cz. I - w systemie zaprojektuj - wybuduj” cz. II” 24.03.2020
więcej »»»
„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła – Polska Wieś Dolna w systemie zaprojektuj - wybuduj” 23.01.2020
więcej »»»
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” III 30.05.2019
więcej »»»
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” – część II zamówienia” 15.03.2019
więcej »»»
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze, gmina Podegrodzie 22.02.2019
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” V” dot. części nr I 09.05.2018
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” V” dot. części nr II 08.05.2018
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” III” dot. części nr I 19.03.2018
więcej »»»
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” – część I zamówienia” 21.02.2018
więcej »»»
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” – część II zamówienia” 16.02.2018
więcej »»»
PONOWNY WYBÓR: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 20.12.2017
więcej »»»
„Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 07.12.2017
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część I „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część II 03.08.2017
więcej »»»
DOTYCZY CZĘŚCI NR I - Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzecze” – część I „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część II „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część III. 06.07.2017
więcej »»»
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 19.04.2017
więcej »»»
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017 31.03.2017
więcej »»»
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r. 14.03.2017
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 18.11.2016
więcej »»»
„Remont drogi gminnej „Kwasowiec Wysokie” i „Góry” (kierunek Burdok – Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla” „Remont drogi gminnej „Łąkta Rogi” w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi” 03.06.2016
więcej »»»
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2016 19.05.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska