http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017 
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Harmonogramy zbiórki odpadów

Materiały edukacyjno-informacyjne

Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki - Punkt Selektywnej Zbiórki, w którym mieszkańcy mogą przekazać selektywnie zbierane odpady znajduje się na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Podegrodziu.

Ogłoszenia/Komunikaty

Wzór deklaracji

Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska