http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o przetargach 
Przetargi
 
data publikacji:  16-01-2014 | 10:15
data ostatniej modyfikacji:  19-02-2020 | 14:54

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze - cz. I - w systemie zaprojektuj - wybuduj” cz. I „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna - cz. I - w systemie zaprojektuj - wybuduj” cz. II” 19.02.2020
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze cz. I - w systemie zaprojektuj - wybuduj” 27.01.2020
więcej »»»
ZMIANA nr 1: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła – Polska Wieś Dolna w systemie zaprojektuj - wybuduj” 16.12.2019
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE, ZMIANA nr 1: „Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” III 25.04.2019
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE, ZMIANA nr 1: „Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” II 01.04.2019
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE „Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 07.03.2019
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE CZ. I - Zmiana nr 1: Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu 22.02.2019
więcej »»»
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze, gmina Podegrodzie” 04.01.2019
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” V 30.03.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE cz. I i II: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” IV 02.03.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ II i III - ZMIANA nr 2, 3 i 4: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” III 24.01.2018
więcej »»»
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 17.01.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” II 08.01.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE - Zmiana siwz nr 1 i 2 i ogłoszenia nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” 15.12.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE Zmiana nr I: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 27.10.2017
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część I „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część II 04.07.2017
więcej »»»
UNEWAŻNIENIE DOT. CZĘŚCI NR II i III: Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzecze” – część I „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część II „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część III 09.06.2017
więcej »»»
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 14.03.2017
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia nr 1 i 2, wyjasnienie i zmiana treści siwz nr 1 i 2: Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017 28.02.2017
więcej »»»
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r. 09.02.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska