http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
2017
2016
Harmonogramy 2016
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na kwiecień 2016 r.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na marzec 2016 r.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na luty 2016 r.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na styczeń 2016 r.
2015
2014
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
2016 
Harmonogramy zbiórki odpadów
 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na styczeń 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na luty 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na marzec 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na kwiecień 2016 r.

Harmonogramy 2016

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska