http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
2017
2016
2015
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny...2015
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych...
Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w 2015 roku
2014
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
2015 
Harmonogramy zbiórki odpadów
 

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w 2015 roku

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych...

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny...2015

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska