http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
 
data publikacji:  26-11-2013 | 11:53
data ostatniej modyfikacji:  03-03-2014 | 13:00
UCHWAŁA NR XXXV/366/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 30 września 2013 r. 03.12.2013
więcej »»»
UCHWAŁA NR XXVII/277/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 21 grudnia 2012 r. 22.01.2014
więcej »»»
UCHWAŁA NR XXXII/326/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 14 maja 2013 r. 22.01.2014
więcej »»»
UCHWAŁA NR XXIV/353/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. 22.01.2014
więcej »»»
UCHWAŁA NR XXXIV/355/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. 22.01.2014
więcej »»»
UCHWAŁA NR XXXIV/356/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. 22.01.2014
więcej »»»
UCHWAŁA NR XXXVII/389/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 3 grudnia 2013 r. 22.01.2014
więcej »»»
UCHWAŁA NR XXXVII/390/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 3 grudnia 2013 r. 22.01.2014
więcej »»»
UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 grudnia 2013 r. 22.01.2014
więcej »»»
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska