http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2011
2013
2012
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
2019 
Zarządzenia
 
data publikacji:  21-01-2019 | 10:01
data ostatniej modyfikacji:  30-01-2020 | 13:06
Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 15 lutego 2019 r.

w sparwie zmiany planu finansowego na 2019 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2019 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej z dnia 21.01.2019 r. powołanej w celu przeprowadzenia postępowania na zadanie p.n.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze, gmina Podegrodzie”   więcej »»»

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2019 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok   więcej »»»

 
1 | 2
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska