http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2011
2013
2012
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
2012 
Zarządzenia
 
data publikacji:  26-11-2013 | 12:03
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2019 | 11:44
ZARZĄDZENIE NR 3/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 15/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 49/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 52/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 57/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 25/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 1 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8A/2011 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i gospodarki finansowej dla budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska