http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Nabory w toku
Nabory zakończone
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Nabory zakończone 
Nabór
 
data publikacji:  13-12-2018 | 13:03
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2018 | 13:03
W obecnej chwili nie dysponujemy żadnymi informacjami na wybrany temat.
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska