http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2011
2013
2012
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
2018 
Zarządzenia
 
data publikacji:  29-01-2018 | 08:33
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2019 | 13:14
Zarządzenie Nr 49/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 48/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 47/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 46/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 44/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 42/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 41C/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 41B/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 41A/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 41/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

Zarządzenie Nr 40/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 39/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 37/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8A/2011 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i gospodarki finansowej dla budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

Zarządzenie Nr 36/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 34/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 2 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8A/2011 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i gospodarki finansowej dla budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

Zarządzenie Nr 32A/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 25 października 2018r.

w sprawie zminany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 32/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 31/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 30/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 4 października 2018 r.

w sparwie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 29/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 28A/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie procedury obowiązującej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu przy realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu- etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica-Kwasowiec, Podegrodzie-Łazy-Osowie”   więcej »»»

Zarządzenie Nr 28/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 27/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 26/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok   więcej »»»

 
1 | 2
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska