http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2011
2013
2012
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
2011 
Zarządzenia
 
data publikacji:  03-12-2013 | 07:28
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2019 | 13:37
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PODEGRODZIU   więcej »»»

ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie Regulaminu Pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

ZARZĄDZENIE Nr 10A/2011 z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie warunków ustalania oraz sposobów dokonywania zwrotów kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych...   więcej »»»

ZARZĄDZENIE Nr 11A/2011 z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Karpierza - Z-cę Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu do działania w sprawach powierzonych Zakładowi Gospodarki Komunalne w Podegrodziu   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 16/2011 z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 30/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie Regulaminu Pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 31/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli zarządczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w zakresie kontroli zarządczej   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 31A/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia Polityki Zarządzania Ryzykiem w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 31B/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie systemu samooceny kontroli zarządczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 32/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu do wykonywania w moim imieniu wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 33/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etycznego pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

Zarządzenie Nr 8A/2011 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 11.08.2011r.

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i gospodarki finansowej dla budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu   więcej »»»

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska