http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
2018 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu za 2018 rok
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
2018 rok 
Budżet
 
data publikacji:  07-05-2019 | 08:36
data ostatniej modyfikacji:  07-05-2019 | 08:36
autor dokumentu: Krystyna Kulig
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska