http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
2014 
Protokoły z kontroli
 
data publikacji:  13-06-2014 | 09:01
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2015 | 08:01
Protokół nr 6/2014

Protokół nr 6/2014   więcej »»»

Przegląd ustaleń pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.08.2006 r., znak ORL.II.6223-28/06

Przegląd ustaleń pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.08.2006 r., znak: ORL.II.6223-28/06   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Brzezna

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Brzezna   więcej »»»

Protokół nr 21/2014

Z kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na drogach gminnych, przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2014 r. w Gminie Podegrodzie.   więcej »»»

Protokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Protokół   więcej »»»

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska