http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
2012 
Protokoły z kontroli
 
data publikacji:  06-12-2013 | 11:12
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2013 | 14:30
Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Brzezna-Chochorowice 10.04.2012

10.04.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Podegrodzie 23.04.2012

23.04.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Stadła-Gostwica 23.04.2012

23.04.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Podegrodzie 14.05.2012

14.05.2012   więcej »»»

Protokół nr 6/2012 Z kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych,

urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Stadła 14.05.2012

14.05.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Podegrodzie 02.07.2012

02.07.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Stadła Gostwica 02.07.2012

02.07.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Brzezna Chochorowice 23.07.2012

23.07.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Podegrodzie, Stadła-Gostwica 10.09.2012

10.09.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Brzezna - Chochorowice 19.09.2012

19.09.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Brzezna-Chochorowice 19. 09.2012

19.09.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Podegrodzie, Brzezna-Chochorowice, Stadła-Gostwica 07. 11.2012

07.11.2012   więcej »»»

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Podegrodzie, Brzezna-Chochorowice, Stadła-Gostwica 20.11.2012

20.11.2012   więcej »»»

Protokół nr 21/2012 Z kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych,

28.11.2012   więcej »»»

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska