http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Rejestr zmian 
 
Treść archiwalna z dnia: 2020-01-14 11:31:04
Strona / Przetargi / Plan Zamówień Publicznych / 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień.

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Odbiór i transport do miejsc odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów (skratki, zawartość piaskowników)
z Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Podrzeczu

Usługa

Przetarg nieograniczony

131.220,00

STYCZEŃ

2.

Transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych
w Podrzeczu

Usługa

Przetarg nieograniczony

247.500,00

STYCZEŃ

3.

Dokumentacja projektowa dla ujęcia wody do miejscowości Długołęka Świerkla i Podrzecze

Usługa

Przetarg nieograniczony

41.700,00

MAJ/CZERWIEC

4.

Opracowanie dokumentacji budowy odcinków kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Brzezna i Podrzecze

Usługa

Przetarg nieograniczony

300.000,00

STYCZEŃ/LUTY

5.

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Podegrodzie - zaprojektuj - wybuduj

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

85.000,00

MAJ

6.

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Podegrodzie i Mokra Wieś - zaprojektuj, wybuduj

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

30.000,00

MARZEC

7.

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła - Polska Wieś Dolna

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200.000,00

STYCZEŃ

8.

Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Podrzecze (strefa ekonomiczna)"

Usługa

Przetarg nieograniczony

100.000,00

LUTY/MARZEC

9.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania  "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Brzezna"

Usługa

Przetarg nieograniczony

15.000,00

LUTY

10.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice"

Usługa

Przetarg nieograniczony

70.000,00

WRZESIEŃ

11.

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w m. Długołęka - Świerkla

Usługa

Przetarg nieograniczony

88.000,00

WRZESIEŃ

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska