http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Rejestr zmian 
 
Treść archiwalna z dnia: 2020-08-03 10:31:55
Strona

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

Kontakt:
Tel. 18 448-49-54, 448-49-55
Fax. 18 448-49-51
Strona internetowa: www.podegrodzie.pl

 

Dostęp do informacji publicznej

       Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

 

         Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.
W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do ZGK.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 
 
Kadra Kierownicza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
 
mgr inż. Ewelina Skuza – Dyrektor
mgr inż. Sebastian Popardowski – Zastępca Dyrektora
mgr Anna Szkarłat – Główny Księgowy
««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska