http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Podstawa prawna
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Podstawa prawna 
Zasady Funkcjonowania
 
data publikacji:  26-11-2013 | 12:00
data ostatniej modyfikacji:  29-11-2013 | 15:11
UCHWAŁA NR VII/ 83//2011 RADY GMINY PODEGRODZIE

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą„Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"   więcej »»»

UCHWAŁA NR IX/108/2011 RADY GMINY PODEGRODZIE

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenie gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"   więcej »»»

UCHWAŁA NR XII/123/2011 RADY GMINY PODEGRODZIE

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"   więcej »»»

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska