http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
2020
2019
2018
2017
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
2019 
Plan Zamówień Publicznych
 
data publikacji:  31-01-2019 | 11:10
data ostatniej modyfikacji:  31-01-2019 | 11:12
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień.

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu na 2019

Usługa

Przetarg nieograniczony

345.000,00

I  kwartał

2.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kontenerowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Podegrodzie

Usługa

Przetarg nieograniczony

200.000,00

II/III kwartał

3.

Projekt wymiany sieci wodociągowej na Osiedlu Słonecznym wraz z obejściem osuwiska w Podegrodziu (Kąty)

Usługa

Przetarg nieograniczony

60.000,00

II/III kwartał

4.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

542.000,00

I kwartał

 

 

 

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska