http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
2020
2019
2018
2017
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
2018 
Plan Zamówień Publicznych
 
data publikacji:  31-01-2018 | 14:15
data ostatniej modyfikacji:  01-02-2018 | 07:41
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień.

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

2.537.906,13

I  kwartał

2.

Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu

Usługa

Przetarg nieograniczony

191.800,00

I kwartał

3.

Wymiana awaryjnych odcinków sieci wodociągowej Stadła – Podegrodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

175.000,00

II/III kwartał

4.

Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu na 2019

Usługa

Przetarg nieograniczony

200.000,00

IV kwartał

 

 

 

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska