http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka wodna
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Jakość wody
Gospodarka ściekowa
OGŁOSZENIA
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Dane archiwalne UG
Komunikaty
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
Gospodarka wodna
 
data publikacji:  10-02-2017 | 08:01
data ostatniej modyfikacji:  25-05-2018 | 14:48
UCHWAŁA NR XXI/227 /2016 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie na 2017 rok   więcej »»»

Informacja

o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   więcej »»»

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska