http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
2020
2019
2018
2017
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
2017 
Plan Zamówień Publicznych
 
data publikacji:  27-01-2017 | 09:28
data ostatniej modyfikacji:  31-01-2018 | 14:15
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień.

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz ZGK Podegrodzie

Usługa

Przetarg nieograniczony

100 000,00 zł

I kwartał

2.

Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków  i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych
z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie
w roku 2017

Usługa

Przetarg nieograniczony

113 000,00 zł

I kwartał

3.

Dostawa wyrobów betonowych
wg potrzeb ZGK Podegrodzie

Dostawa

Przetarg nieograniczony

130 000,00 zł

II kwartał

4.

Uzupełnienie ubytków
w nawierzchniach bitumicznych
dróg gminnych na terenie
Gminy Podegrodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

II kwartał

5.

Remont drogi gminnej „Zalasek”
w miejscowości Chochorowice

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

110 000,00 zł

II kwartał

6.

Remont drogi gminnej „koło szkoły

na Sołtystwo” w miejscowości Długołęka Świerkla

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100 000,00 zł

II kwartał

7.

Remont drogi gminnej „Do Średniawy w miejscowości Gostwica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

40 000,00 zł

II kwartał

8.

Remont drogi gminnej „w stronę Poświątnego” miejscowości Gostwica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

80 000,00 zł

II kwartał

9.

Remont drogi gminnej Rędziny
w miejscowości Juraszowa i remont drogi gminnej „Waligóra Potok”
w miejscowości Naszacowice

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

120 000,00 zł

II kwartał

10.

Remont drogi gminnej „oraz przebudowa przepustów w kierunku
od Kościoła w stronę działów Dolnych miejscowości Olszanka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

40 000,00 zł

II kwartał

11

Remont drogi gminnej od Pana Matyaszka w stronę Pana Skocznia
w miejscowości Podegrodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

50 000,00 zł

II kwartał

12

Remont drogi gminnej od drogi powiatowej w stronę rzeki Słomki
w miejscowości Rogi

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

50 000,00 zł

II kwartał

13

Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków  i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych
z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie
w roku 2018

Usługa

Przetarg nieograniczony

211 000,00

III/IV kwartał

14

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 zadanie I, II, III, IV

Usługa

Przetarg nieograniczony

600 000,00 zł

III kwartał

 

 

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska