http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  08-01-2020 | 10:59
data ostatniej modyfikacji:  08-01-2020 | 10:59
data wytworzenia dokumentu:  08-01-2020
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła – Polska Wieś Dolna w systemie zaprojektuj - wybuduj 08.01.2020

Podegrodzie, 08.01.2020 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.6.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła – Polska Wieś Dolna w systemie zaprojektuj - wybuduj

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 199.951,84 zł.

2.       ofertę złożył:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

 

Okres rękojmi
i gwarancji
w miesiącach
*

 

Termin wykonania*

 

1.

Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o.

ul. Jasna 4/4

22-400 Zamość

944.271,00

30 dni

72 m-ce

30.04.2020 r.

 

2.

 

WYCOFANA

-

-

-

-

3.

NIEWŁAŚCIWY OPIS - DOKUMENTY
NIE DOTYCZYŁY PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA

-

-

-

-

4.

P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor,
J. Majewski Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

243.417,00

30 dni

72 m-ce

30.04.2020 r.

5.

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej C.O. i GAZ
Marcin Pietruszka

Brzezna 273

33-386 Podegrodzie

393.600,00

30 dni

72 m-ce

30.04.2020 r.

 

6.

Transwiertel Sp. z o.o.

Świdnik 58

33-312 Tęgoborze

275.999,70

30 dni

72 m-ce

30.04.2020 r.

 

7.

INSTAL – BUD

Andrzej Sołtys

Dąbrowa 147

33-311 Wielogłowy

397.000,00

30 dni

72 m-ce

30.04.2020 r.

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska