http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  10-07-2019 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  10-07-2019 | 12:56
data wytworzenia dokumentu:  10-07-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Podrzeczu 10.07.2019

Podegrodzie, 10.07.2019

Znak: ZGK-ZP.271.4.1.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych
w Podrzeczu

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 238.000,00 zł.

2.       ofertę złożył:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Termin odbioru osadu
od zgłoszenia telefonicznego – w dniach

 

Termin wykonywania

 

1

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

367.200,00

30 dni

3 dni

31.12.2019

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska