http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  16-04-2018 | 09:42
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2018 | 09:42
data wytworzenia dokumentu:  16-04-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” V 16.04.2018

Podegrodzie, 16.04.2018 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.5.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” V.

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.591.169,08 zł, w tym:

a)       1.164.864,09zł dla części nr I,

b)      426.304,99 zł dla części nr II.

2.       ofertę złożył:

CZĘŚĆ nr I:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

 

Okres rękojmi
i gwarancji
w miesiącach
*

 

Termin wykonywania*

 

1

P.H.U. „INKO 2001”

K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

1.447.540,00

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

 

4

Roman Csorich Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych, Gazu oraz Centralnego Ogrzewania

ul. Morawskiego 9

33-340 Stary Sącz

1.390.001,52

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

CZĘŚĆ nr II:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

 

Okres rękojmi
i gwarancji
w miesiącach
*

 

Termin wykonywania*

 

1

P.H.U. „INKO 2001”

K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

659.000,00

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

 

2

INSTAL - BUD

Andrzej Sołtys

Dąbrowa 147

33-311 Wielogłowy

529.000,00

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

 

3

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej C.O. i GAZ

Marcin Pietruszka

Brzezna 273

33-386 Podegrodzie

511.922,08

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska