http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  26-02-2018 | 10:30
data ostatniej modyfikacji:  26-02-2018 | 10:30
data wytworzenia dokumentu:  26-02-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” III 26.02.2018

Podegrodzie, 26.02.2018 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.3.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” III.

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.537.906,13 zł, w tym:

a)       946.737,05 zł dla części nr I,

b)      1.164.864,09zł dla części nr II,

c)       426.304,99 zł dla części nr III.

2.       ofertę złożył:

CZĘŚĆ nr I:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

 

Okres rękojmi
i gwarancji
w miesiącach
*

 

Termin wykonywania*

 

1

 

WYCOFANA

-

-

-

-

 

2

P.H.U. „INKO 2001”

K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

1.242,019,10

30 dni

60 m-cy

15.09.2018

 

3

PAWLIMEX

Firma Produkcyjno -Usługowo-Handlowa

Paweł Wojak

Stara Wieś 646

34-600 Limanowa

969.240,00

30 dni

72 m-cy

15.09.2018

CZĘŚĆ nr II:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

 

Okres rękojmi
i gwarancji
w miesiącach
*

 

Termin wykonywania*

 

1

 

WYCOFANA

-

-

-

-

 

2

P.H.U. „INKO 2001”

K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

1.741.384,30

30 dni

60 m-cy

15.12.2018

 

3

PAWLIMEX

Firma Produkcyjno -Usługowo-Handlowa

Paweł Wojak

Stara Wieś 646

34-600 Limanowa

1.886.500,20

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

 

4

INSTAL - BUD

Andrzej Sołtys

Dąbrowa 147

33-311 Wielogłowy

1.749.000,00

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

 

CZĘŚĆ nr III:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych*

Termin płatności faktur –
w dniach*

 

Okres rękojmi
i gwarancji –
w miesiącach *

 

Termin wykonywania*

 

1

 

WYCOFANA

-

-

-

-

 

2

 

WYCOFANA

-

-

-

-

3

P.H.U. „INKO 2001”

K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

671.305,71

30 dni

60 m-cy

15.12.2018

4

PAWLIMEX

Firma Produkcyjno -Usługowo-Handlowa

Paweł Wojak

Stara Wieś 646

34-600 Limanowa

637.140,00

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

5

INSTAL - BUD

Andrzej Sołtys

Dąbrowa 147

33-311 Wielogłowy

549.000,00

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

 

6

 

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej C.O. i GAZ

Marcin Pietruszka

Brzezna 273

33-386 Podegrodzie

496.560,89

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

 

7

HYDROTECH – PLUS

Karol Urbanika

Pisarzowa 605

34-654 Męcina

752.217,72

30 dni

72 m-cy

15.12.2018

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska