http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  25-01-2018 | 09:42
data ostatniej modyfikacji:  25-01-2018 | 09:42
data wytworzenia dokumentu:  25-01-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
„Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 25.01.2018

Podegrodzie, 25.01.2018

Znak: ZGK-ZP.271.1.2.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Odbiór i transport do miejsc przetwarzania odpadów wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 232.675,20 zł, w tym:

a)       191.808,00 zł dla części nr I,

b)      40.867,20 zł dla części nr II.

2.       ofertę złożył:

CZĘŚĆ nr I:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur – w dniach

Termin odbioru osadu
od zgłoszenia telefonicznego – w dniach

 

Termin wykonywania

 

1

PMP Style Sp. z o.o.

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

204.768,00

30 dni

1 dzień

31.12.2018

2

„KOMPOSTECH” Sp. z o.o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

466.560,00

30 dni

1 dzień

31.12.2018

 

CZĘŚĆ nr II:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur – w dniach

Termin odbioru odpadów
od zgłoszenia telefonicznego –
w dniach

 

Termin wykonywania

 

1

Transport Specjalizowany

Marek Wójcik

Podegrodzie 172

33-386 Podegrodzie

38.270,00

30 dni

1 dzień

31.12.2018

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska