http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  23-01-2018 | 09:51
data ostatniej modyfikacji:  23-01-2018 | 09:51
data wytworzenia dokumentu:  23-01-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” II 23.01.2018

Podegrodzie, 23.01.2018 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.1.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” II.

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.537.906,13 zł, w tym:

a)       946.737,05 zł dla części nr I,

b)      1.164.864,09zł dla części nr II,

c)       426.304,99 zł dla części nr III.

2.       ofertę złożył:

CZĘŚĆ nr I:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

 

Okres rękojmi
i gwarancji
w miesiącach
*

 

Termin wykonywania*

 

1

P.H.U. „INKO 2001”

K.Łukasik, K.Kaczor, J.Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

1.042.019,10

30 dni

60 m-cy

15.06.2018

 

CZĘŚĆ nr II:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

 

Okres rękojmi
i gwarancji
w miesiącach
*

 

Termin wykonywania*

 

1

P.H.U. „INKO 2001”

K.Łukasik, K.Kaczor, J.Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

1.791.384,30

30 dni

60 m-cy

15.06.2018

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ nr III:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych*

Termin płatności faktur –
w dniach*

 

Okres rękojmi
i gwarancji –
w miesiącach *

 

Termin wykonywania*

1

P.H.U. „INKO 2001”

K.Łukasik, K.Kaczor, J.Majewski

Spółka Jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

671.305,71

30 dni

60 m-cy

15.06.2018

 

2

 

INSTAL - BUD

Andrzej Sołtys

Dąbrowa 147

33-311 Wielogłowy

508.916,82

30 dni

60 m-cy

15.06.2018

 

3

KONSORCJUM:

Lider: Firma Usługowa TERMA

Męcina 360

34-654 Męcina

Partner:

Firma Handlowo – Usługowa ERMONT Bartosz Ruchała

Męcina 360

34-654 Męcina

677.582,40

30 dni

60 m-cy

15.06.2018

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska