http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  07-11-2017 | 12:35
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2017 | 09:36
data wytworzenia dokumentu:  07-11-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
OFERTY DODATKOWE, KOREKTA: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” 07.11.2017

 

OFERTY DODATKOWE

Informacja_z_sesji_otwarcia_-_OFERTY_DODATKOWE.pdf

 


KOREKTA OGŁOSZENIA:

Informacja_z_sesji_otwarcia_%E2%80%94_KOREKTA.pdf

 

 


Podegrodzie, 07.11.2017

Znak: ZGK-ZP.271.1.3.2017

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 59.000,00 zł.

2.       ofertę złożył:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur – w dniach

Termin odbioru osadu
od zgłoszenia telefonicznego – w dniach

 

Termin
wykonania

 

1

Konsorcjum:

PMP Style Sp. z o.o.

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

oraz

Ekoinżynieria - Tech Sp. z o.o.

ul. Ptasia 1

55-095 Długołęka

59.400,00

30 dni

1 dzień

31.12.2017

 

2

 

Firma Handlowo – Usługowa

KAMIR Monika Chwajoł

ul. Kołowa 7/62

33-134 Kraków

59.400,00

30 dni

1 dzień

31.12.2017

 

3

„KOMPOSTECH” Sp. z o.o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

145.800,00

30 dni

1 dzień

31.12.2017

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska