http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  14-07-2017 | 09:48
data ostatniej modyfikacji:  14-07-2017 | 09:48
data wytworzenia dokumentu:  14-07-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część I „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część II 14.07.2017

Podegrodzie, 14.07.2017

Znak: ZGK.271.1.2.2017

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.

Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część I

„Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część II.

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 36.092,71 zł, w tym:

a)       20.717,71 zł dla części nr I,

b)      15.375,00 zł dla części nr II.

2.       ofertę złożył:

CZĘŚĆ nr I:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Termin na usunięcie wad
i usterek*

 

Termin wykonywania*

 

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

„ADIR” Sp. z o.o.

Al. Na Stadion 50

25-127 Kielce

21.525,00

30 dni

5 dni

31.12.2017

 

CZĘŚĆ nr II:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Termin na usunięcie wad
i usterek*

 

Termin wykonywania*

 

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

„ADIR” Sp. z o.o.

Al. Na Stadion 50

25-127 Kielce

19.680,00

30 dni

5 dni

31.12.2017

 

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska