http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  14-03-2017 | 10:51
data ostatniej modyfikacji:  14-03-2017 | 10:51
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017 14.03.2017

Podegrodzie, 14.03.2017

Znak: ZGK-ZP.271.1.2.2017

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2017”.

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

-                  56.000,00 zł część nr I,

-                  50.325,60 zł część nr II.

2.       ofertę złożył:

 

Część nr I

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas realizacji zgłoszonej reklamacji
– w godzinach

Termin wykonania

 

1

Transport Specjalizowany

Marek Wójcik

Podegrodzie 172

33-386 Podegrodzie

58.276,80

30 dni

1 godz.

31.12.2017 r.

 

2

SUEZ Małopolska Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

52.790,40

30 dni

1 godz.

31.12.2017 r.

 

Część nr II

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas realizacji zgłoszonej reklamacji
– w godzinach

Termin wykonania

 

1

Transport Specjalizowany

Marek Wójcik

Podegrodzie 172

33-386 Podegrodzie

39.312,00

30 dni

1 godz.

31.12.2017 r.

 

2

SUEZ Małopolska Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

44.928,00

30 dni

2 godz.

31.12.2017 r.

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska