http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  21-02-2017 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2017 | 10:35
data wytworzenia dokumentu:  21-02-2017
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r. 21.02.2017

Podegrodzie, 21.02.2017

Znak: ZGK-ZP.271.1.1.2017

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2017 r.”.

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

-                  48.664,00 zł część nr I,

-                  48.664,00 zł część nr II,

-                  9.243,00 zł część nr III.

2.       ofertę złożył:

 

Część nr I

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czasu reakcji
– w godzinach

Termin wykonania

 

1

Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia

Długołęka Świerkla 159

33-386 Podegrodzie

45.633,00

30 dni

8 godz.

31.12.2017 r.

 

2

Firma Handlowo – Usługowa

„GRÓD”

Podegrodzie 210 A

33-386 Podegrodzie

44.772,00

30 dni

24 godz.

31.12.2017 r.

 

Część nr II

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czasu reakcji
– w godzinach

Termin wykonania

 

1

Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia

Długołęka Świerkla 159

33-386 Podegrodzie

57.687,00

30 dni

8 godz.

31.12.2017 r.

 

2

Firma Handlowo – Usługowa

„GRÓD”

Podegrodzie 210 A

33-386 Podegrodzie

44.772,00

30 dni

24 godz.

31.12.2017 r.

 

Część nr III

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czasu reakcji
– w godzinach

Termin wykonania

 

1

Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia

Długołęka Świerkla 159

33-386 Podegrodzie

12.361,50

30 dni

8 godz.

31.12.2017 r.

 

2

Firma Handlowo – Usługowa

„GRÓD”

Podegrodzie 210 A

33-386 Podegrodzie

9.594,00

30 dni

24 godz.

31.12.2017 r.

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska