http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia z otwarcia ofert 
Przetargi
 
data publikacji:  08-11-2016 | 09:51
data ostatniej modyfikacji:  08-11-2016 | 09:51
data wytworzenia dokumentu:  08-11-2016
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Połeć
   
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 08.11.2016

Podegrodzie, 08.11.2016

Znak: ZGK-ZP.271.1.6.2016


Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017”.

 

Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

-                  133.890,51 zł część nr I,

-                  101.448,75 zł część nr II,

-                  128.212,34 zł część nr III,

-                  157.344,18 zł część nr IV.

2.       ofertę złożył:

 

Część nr I

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Warunki płatności

Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości – w minutach

Termin wykonania

 

1

Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Podegrodziu z/s w Brzeznej

33-386 Podegrodzie

140.305,00

30 dni

60 min.

10.05.2017 r.

 

Część nr II

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Warunki płatności

Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości – w minutach

Termin wykonania

 

1

Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia

Długołęka Świerkla 159

33-386 Podegrodzie

107.985,00

30 dni

30 min.

10.05.2017 r.

 

Część nr III

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Warunki płatności

Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości – w minutach

Termin wykonania

 

1

Zmechanizowane Roboty Ziemne Usługi Transportowe Andrzej Kuchnia

Długołęka Świerkla 159

33-386 Podegrodzie

136.521,25

30 dni

30 min.

10.05.2017 r.

 

Część nr IV

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Warunki płatności

Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości – w minutach

Termin wykonania

 

1

Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Podegrodziu z/s w Brzeznej

33-386 Podegrodzie

164.115,00

30 dni

30 min.

10.05.2017 r.

 

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska