http://www.bip.gov.pl
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Podegrodzie w 2013 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Podegrodzie 2014
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r.
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r. 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 
data publikacji:  06-07-2016 | 14:45
data ostatniej modyfikacji:  10-11-2016 | 08:41
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015

2015   więcej »»»

 
 


Interaktywna Polska