http://www.bip.gov.pl
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
2013
2014
2015
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
2015 
Ogłoszenia/Komunikaty
 
data publikacji:  30-07-2015 | 10:25
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2015 | 10:27
Zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od lipca 2015 30.07.2015
Zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od lipca 2015 r.   więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska