http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
2013
2014
2015
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
2015 
Ogłoszenia/Komunikaty
 
data publikacji:  30-07-2015 | 10:25
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2015 | 10:27
Zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od lipca 2015 30.07.2015
Zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od lipca 2015 r.   więcej »»»
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska