http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacje
Selektywna zbiórka
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte baterie
Przeterminowane leki
Elektrośmieci
Szkło, tworzywa, odpady wielomateriałowe
Ulotka
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
Selektywna zbiórka 
Materiały edukacyjno-informacyjne
 

Szkło, tworzywa, odpady wielomateriałowe

Elektrośmieci

Przeterminowane leki

Zużyte baterie

Odpady wielkogabarytowe

 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska