http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
2013
2014
2015
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
2014 
Ogłoszenia/Komunikaty
 
data publikacji:  22-01-2014 | 11:29
data ostatniej modyfikacji:  31-12-2014 | 13:42
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów - Styczeń 2015 31.12.2014
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów - styczeń 2015   więcej »»»
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów 28.11.2014
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów   więcej »»»
Komunikat w sprawie zbiórki popiołów 18.11.2014
Komunikat w sprawie zbiórki popiołów   więcej »»»
Harmonogram odbioru odpadów lipiec 2014 r. 25.06.2014
Harmonogram odbioru odpadów lipiec 2014 r.   więcej »»»
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych 25.06.2014
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych   więcej »»»
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów 21.05.2014
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów w miesiącu czerwcu.   więcej »»»
Komunikat w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 23.04.2014
Komunikat w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego   więcej »»»
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów - maj 2014 r. 23.04.2014
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów - maj 2014 r.   więcej »»»
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów - kwiecień 26.03.2014
Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje, że w miesiącu kwietniu 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów segregowanych oraz zmieszanych   więcej »»»
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów 26.02.2014
Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje, że w miesiącu marcu odbędzie się zbiórka odpadów segregowanych oraz zmieszanych. Worki oraz pojemniki z odpadami segregowanymi oraz zmieszanymi należy wystawić przed posesję o godzinie 7:00 rano zgodnie z poniższym harmonogramem.   więcej »»»
Komunikat w sprawie zbiórki odpadów 2014 r, 12.02.2014
Komunikat w sprawie wywozu odpadów komunalnych - zbieranych do kontenerów - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz popioły.   więcej »»»
Komunikat w sprawie zbiórki popiołów 05.02.2014
Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu informuje, że w miesiącu lutym odbędzie się zbiórka popiołów. Będzie można je oddawać do kontenerów, które zostaną umieszczone w wyznaczonych miejscach na terenie każdego Sołectwa. Zbiórka na terenie Gminy Podegrodzie rozpocznie się 10 lutego 2014 r. potrwa do 18 lutego 2014 r. Firma SITA Małopolska sp. z o o. podstawi kontenery w poszczególnych miejscowościach zgodnie z poniższym harmonogramem.   więcej »»»
OPŁATA ŚMIECIOWA” – Informacja dla przedsiębiorców (nieruchomości niezamieszkałe) 22.01.2014
w związku z podjęciem Uchwały nr XXXIV/354/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia w sprawie zmiany uchwały XXVII/275/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty   więcej »»»
OPŁATA ŚMIECIOWA” - Informacja dla mieszkańców 22.01.2014
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Podegrodzie uchwały nr XXXVII/389/2013 z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji, do dnia 31 stycznia 2014 r., które będą obejmować okres od 1 stycznia 2014 r.   więcej »»»
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska