http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
2013
2014
2015
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
2013 
Ogłoszenia/Komunikaty
 
data publikacji:  22-01-2014 | 11:29
data ostatniej modyfikacji:  22-01-2014 | 11:45
Informacja Wójta Gminy Podegrodzie 22.01.2014
Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że w dniu 1 lipca 2011 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   więcej »»»
„OPŁATA ŚMIECIOWA” - Informacja dla mieszkańców 2013 22.01.2014
Od 1 lipca 2013 roku zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w całej Polsce zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi   więcej »»»
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska