http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  16-01-2014 | 10:16
data ostatniej modyfikacji:  02-04-2020 | 11:32

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych w Gminie Podegrodzie 25.06.2014
więcej »»»
Remont dróg gminnych: Remont drogi gminnej do Iwańskich w miejscowości Brzezna cz. 1, Remont drogi gminnej Pod Dąbrową w miejscowości Długołęka Świerkla cz. 2, Remont drogi gminnej Na Zamczysko w miejscowości Naszacowice cz. 3, Remont drogi gminnej w stronę Daniela w miejscowości Olszana cz. 4 11.06.2014
więcej »»»
Remont dróg gminnych 27.05.2014
więcej »»»
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi - II 15.05.2014
więcej »»»
Sprzedaż i dostawa prefabrykatów betonowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu 08.04.2014
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych w Gminie Podegrodzie 24.02.2014
więcej »»»
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód ciężarowy, koparkoładowarka, mała koparka podsiębierna obrotowa kołowa lub gąsienicowa o szerokości łyżki 30 cm) na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu 20.02.2014
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie 10.02.2014
więcej »»»
Odbiór i wywóz zwłok bezdomnych i dziko żyjących zwierząt z terenu Gminy Podegrodzie 10.02.2014
więcej »»»
Wywóz wód odciekowych i nieczystości ciekłych 31.01.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska