http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o zawarciu umowy 
Przetargi
 
data publikacji:  16-01-2014 | 10:16
data ostatniej modyfikacji:  02-04-2020 | 11:32

Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2016 r. 25.02.2016
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2015 - zamówienie uzupełniające II 03.02.2016
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych w Gminie Podegrodzie - zamówienie uzupełniające II 03.02.2016
więcej »»»
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie - zamówienie uzupełniające I 03.02.2016
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych w Gminie Podegrodzie - zamówienie uzupełniające 31.12.2015
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2015 - zamówienie uzupełniające I 31.12.2015
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 roku - II 11.12.2015
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 roku 13.11.2015
więcej »»»
Remont drogi gminnej Koło Żelaska i Wyglanowice Poświątne w miejscowości Stadła, Remont drogi gminnej Podulica Słotwiny (od Zofii Kubackiej w kierunku Kostrzewy) w m. Chochorowice, Remont drogi gminnej Do Kubackiego w miejscowości Brzezna 16.10.2015
więcej »»»
Remont drogi gminnej Na Głogówkę (do Bugajskich) w miejscowości Długołęka-Świerkla, Remont drogi gminnej Do Kulaka w miejscowości Olszanka, Remont drogi gminnej Na Kątach (koło Ramsa i Stachonia) w miejscowości Olszanka 24.08.2015
więcej »»»
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenuGminyPodegrodzie – II 07.07.2015
więcej »»»
Remont drogi gminnej Do Cabały w miejscowości Długołęka-Świerkla, Remont drogi gminnej Krawcówka w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Na Juraszową w miejscowości Podegrodzie, Remont drogi gminnej Do Drapki (obok Waligóry) w miejscowości Naszacowice, Remont drogi gminnej Przez Wieś do Rzeki w miejscowości Naszacowice, Remont drogi gminnej Piekielna w miejscowości Podegrodzie, Remont drogi gminnej Do Szyszki w miejscowości Rogi i Owieczka 12.06.2015
więcej »»»
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2015 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 23.04.2015
więcej »»»
Dostawa prefabrykatów betonowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2015 r. 20.04.2015
więcej »»»
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód ciężarowy, koparkoładowarka, mała koparka podsiębierna obrotowa kołowa lub gąsienicowa o szerokości łyżki 30 cm) na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2015 r. 20.03.2015
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych w Gminie Podegrodzie 10.02.2015
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2015 07.01.2015
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Podegrodzie - zamówienie uzupełniające 04.12.2014
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 roku 24.11.2014
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Gostwicy - Gmina Podegrodzie 12.11.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska