http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o przetargach 
Przetargi
 
data publikacji:  16-01-2014 | 10:15
data ostatniej modyfikacji:  19-02-2020 | 14:54

Zmiana ogłoszenia nar 1, zmiana treści siwz nr 1 na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 roku 31.10.2014
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Gostwicy - Gmina Podegrodzie 09.10.2014
więcej »»»
Zmiana treści SIWZ nr 1 na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych w Gminie Podegrodzie 28.05.2014
więcej »»»
Remont dróg gminnych: Remont drogi gminnej do Iwańskich w miejscowości Brzezna cz. 1, Remont drogi gminnej Pod Dąbrową w miejscowości Długołęka Świerkla cz. 2, Remont drogi gminnej Na Zamczysko w miejscowości Naszacowice cz. 3, Remont drogi gminnej w stronę Daniela w miejscowości Olszana cz. 4 30.04.2014
więcej »»»
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi - II 04.04.2014
więcej »»»
Remont dróg gminnych 31.03.2014
więcej »»»
Sprzedaż i dostawa prefabrykatów betonowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu 10.03.2014
więcej »»»
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 14.02.2014
więcej »»»
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1, zmiana treści SIWZ nr 1, zmiana ogłoszenia nr 1 na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych w Gminie Podegrodzie 31.01.2014
więcej »»»
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 i 2 na: Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód ciężarowy, koparkoładowarka, mała koparka podsiębierna obrotowa kołowa lub gąsienicowa o szerokości łyżki 30 cm) na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu 31.01.2014
więcej »»»
Odbiór i wywóz zwłok bezdomnych i dziko żyjących zwierząt z terenu Gminy Podegrodzie 28.01.2014
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia nr 1, zmiana treści SIWZ nr 1 na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie 27.01.2014
więcej »»»
Wywóz wód odciekowych i nieczystości ciekłych 16.01.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska