http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 30 000 euro
Plan Zamówień Publicznych
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017


 
Ogłoszenia o przetargach 
Przetargi
 
data publikacji:  16-01-2014 | 10:15
data ostatniej modyfikacji:  19-02-2020 | 14:54

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 31.10.2016
więcej »»»
Remont drogi gminnej Kwasowiec Wysokie i Góry (kierunek Burdok - Góry) w miejscowości Długołęka Świerkla; Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Do Orła w miejscowości Rogi 22.04.2016
więcej »»»
Dostawa prefabrykatów betonowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2016 r. 29.02.2016
więcej »»»
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2016 25.02.2016
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia nr 1, zmiana treści siwz nr 1 na: Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2016 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 22.01.2016
więcej »»»
Zmiana treści siwz nr 1 na: Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2016 r 22.01.2016
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 roku - II 30.11.2015
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 roku 16.10.2015
więcej »»»
Remont drogi gminnej Koło Żelaska i Wyglanowice Poświątne w miejscowości Stadła, Remont drogi gminnej Podulica Słotwiny (od Zofii Kubackiej w kierunku Kostrzewy) w m. Chochorowice, Remont drogi gminnej Do Kubackiego w miejscowości Brzezna 07.09.2015
więcej »»»
Wyjaśnienia SIWZ nr 1 i 2 oraz 3, zmiana treści siwz nr 1: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu GminyPodegrodzie w latach 2016–2018 07.09.2015
więcej »»»
Remont drogi gminnej Na Głogówkę (do Bugajskich) w miejscowości Długołęka-Świerkla, Remont drogi gminnej Do Kulaka w miejscowości Olszanka, Remont drogi gminnej Na Kątach (koło Ramsa i Stachonia) w miejscowości Olszanka 15.07.2015
więcej »»»
Remont drogi gminnej Do Cabały w miejscowości Długołęka-Świerkla” „Remont drogi gminnej Krawcówka w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Na Juraszową w miejscowości Podegrodzie” „Remont drogi gminnej Do Drapki (obok Waligóry) w miejscowości Naszacowice” „Remont drogi gminnej Przez Wieś do Rzeki w miejscowości Naszacowice” „Remont drogi gminnej Piekielna w miejscowości Podegrodzie” „Remont drogi gminnej Do Szyszki w miejscowości Rogi i Owieczka - dot. cz. I 03.06.2015
więcej »»»
Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu GminyPodegrodzie - II. 28.04.2015
więcej »»»
Remont drogi gminnej Do Cabały w miejscowości Długołęka-Świerkla, Remont drogi gminnej Krawcówka w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Na Juraszową w miejscowości Podegrodzie, Remont drogi gminnej Do Drapki (obok Waligóry) w miejscowości Naszacowice, Remont drogi gminnej Przez Wieś do Rzeki w miejscowości Naszacowice, Remont drogi gminnej Piekielna w miejscowości Podegrodzie, Remont drogi gminnej Do Szyszki w miejscowości Rogi i Owieczka 01.04.2015
więcej »»»
Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2015 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 27.03.2015
więcej »»»
Unieważnienie postepowania na: Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie 09.03.2015
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia nr 1, wyjaśnienie i zmiana siwz nr 1 na: Dostawa prefabrykatów betonowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2015 r. 06.03.2015
więcej »»»
Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód ciężarowy, koparkoładowarka, mała koparka podsiębierna obrotowa kołowa lub gąsienicowa o szerokości łyżki 30 cm) na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w 2015 r. 03.03.2015
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia nr 1 i 2, wyjaśnienie oraz zmiana treści siwz na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych w Gminie Podegrodzie 20.01.2015
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia nr I oraz wyjasnienia i zmiana siwz nr 1: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2015 10.11.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska