http://www.bip.gov.pl
  Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Budżet
Przetargi
Gospodarka wodno-ściekowa
Protokoły z kontroli
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
Gospodarka Odpadami Komunalnymi - dane archiwalne 2011-2017
 
data publikacji:  22-01-2014 | 13:44
data ostatniej modyfikacji:  22-01-2014 | 13:53
ostatnio modyfikowal: Anna Bodziony
UCHWAŁA NR XXVII/277/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 21 grudnia 2012 r. 22.01.2014

bip.podegrodzie.pl/files/fck/87/file/uchwaly/2012_rok/XXVII_277_2012_termin_oplaty_za_odpady.pdf

««« powrót
 
 


Archiwalny BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Interaktywna Polska