http://www.bip.gov.pl
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Zarządzenia
Przetargi
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy zbiórki odpadów
Materiały edukacyjno-informacyjne
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Ogłoszenia/Komunikaty
Wzór deklaracji
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacyjna
Kontrole
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
RODO
Nabór


 
Gospodarka Odpadami Komunalnymi 
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Harmonogramy zbiórki odpadów

Materiały edukacyjno-informacyjne

Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki - Punkt Selektywnej Zbiórki, w którym mieszkańcy mogą przekazać selektywnie zbierane odpady znajduje się na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Podegrodziu.

Ogłoszenia/Komunikaty

Wzór deklaracji

Uchwały Rady Gminy Podegrodzie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 


Interaktywna Polska