http://www.bip.gov.pl
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Przetargi
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Sieć wodociągowa
Zarządzenia
Kontrole
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Cmentarze
Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
Bezdomne zwierzęta


 
Strona 
 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

Kontakt:
Tel. 18 448-49-54, 448-49-55
Fax. 18 448-49-51
Strona internetowa: www.podegrodzie.pl

 

Dostęp do informacji publicznej

       Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

 

         Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.
W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do ZGK.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 
 
Kadra Kierownicza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
 
mgr inż. Ewelina Skuza – Dyrektor
mgr inż. Mariusz Karpierz – Zastępca Dyrektora
mgr Anna Szkarłat – Główny Księgowy
 
   
 


Interaktywna Polska