http://www.bip.gov.pl
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
Informacje podstawowe
ZGK
Zasady Funkcjonowania
Przetargi
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Zarządzenia
Kontrole
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Cmentarze
Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych
Informacja dla podmiotów korzystających ze środowiska
Psy do adopcji - znalazły dom
Ochrona zwierząt gospodarskich
Psy do adopcji - szukają domu


 
Strona 
 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

Kontakt:
Tel. 18 448-49-54, 448-49-55
Fax. 18 448-49-51
Strona internetowa: www.podegrodzie.pl

 

Dostęp do informacji publicznej

       Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

 

         Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.
W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do ZGK.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 
 
Kadra Kierownicza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
 
mgr inż. Ewelina Skuza – Dyrektor
mgr inż. Mariusz Karpierz – Zastępca Dyrektora
mgr Anna Szkarłat – Główny Księgowy
 
   
 


Interaktywna Polska